Monday, 30 May 2011

Hukum Qisaas dan Diyat

Dalam Islam, satu jenayah yang melibatkan individu, hak adalah pada individu untuk membebaskan dia.


Contonya : Si fulan membunuh si Ahmad. Jadi, dia tertakluk kepada undang2 hukum Islam. Kalau keluarga si Ahmad kata saya tidak mahu maafkan dia dan dia mesti di hukum qisaas, maka si fulan itu mesti dibunuh. 
Tapi sekiranya keluarga si Ahmad tengok keluarga fulan ini, anak nya sepuluh, banyak tanggungannya dan dia kesian,dan dia kata tidak perlu qisaas tapi dia mesti membayar diyaat. Apa dia diyat ?

Diyat  adalah jumlah yang wajib dibayar sipelaku jenayah  kepada pihak yang dirugikan selepas dilepaskan / dibebaskan dia dari hukum qisaas
[sifulan mengganti rugi 100 ekor unta ( equivalent to sekarang 100 kereta mewah ) dan dia mesti menanggung beberapa ramai ahli waris si Ahmad. ]


Sebab itu, dalam Islam, seseorang itu sebelum membunuh orang, dia mesti berfikir ; kalau dia bunuh orang, adakah dia sanggup dengan hukumannya ?


[ Rujukan Al-Baqarah ( 2 : 178 ) ]

No comments: