Thursday, 19 May 2011

Kehidupan Manusia

 1. Zaman Azali (dihimpun roh)
 2. Rahim
 3. Dunia
 4. Barzakh (transit)
 5. Akhirat
  1. Kebangkitan
  2. Mahsyar (dihimpun)
  3. Hisab
  4. Sirat (titian)
  5. Syurga atau Neraka

No comments: