Friday, 20 May 2011

Kriteria orang yang baik

Orang yang baik bukan sebatas teori - Orang yang baik :
 1. Beriman dengan Allah
 2. Beriman dengan Hari Akhirat
 3. Beriman dengan Malaikat
 4. Beriman dengan Kitab Al-Quran
 5. Beriman dengan Para Nabi
 6. Memberi harta yang disayanginya dan menderma kepada :
  1. yang terdekat ( kaum kerabat )
  2. anak2 yatim
  3. orang2 miskin
  4. anak jalanan (ibnu sabil)
  5. orang yang meminta (yang perlu)
  6. memerdekakan hamba sahaya
 7. Menegakkan solat
 8. Mengeluarkan zakat
 9. Menepati janjinya apabila dia berjanji
 10. Sabar dalam kesempitan
 11. Sabar dalam penderitaan / kesakitan
 12. Sabar dalam peperangan / kekacauan
[ Rujukan Al-Baqarah 2 : 177 ]

No comments: