Thursday, 19 May 2011

Orang Yang Perlukan Solat

Tukarkan mindset daripada kewajipan kepada keperluan.

Orang yang perlu solat, akan menunggu waktu solat.

No comments: