Thursday, 19 May 2011

Perbezaan Mendirikan dan Menegakkan Solat

Hasil orang yang Menegakkan Solat terlihat dari sikap, attitude dan personalitinya. Ianya Amanah, Tawaddhu', Pasrah, Beriman, Lebih Sabar, Pemurah

No comments: