Monday, 20 June 2011

Al-A'immah Arbaah pt 2 - Imam Maalik

Imam Maalik iaitu Ibni Anas Al-Madani dilahirkan pada 93 hijrah. Beliau wafat pada 10 Rabi'ul Awal tahun 179 hijrah. Imam Maalik bin Anas pun termasuk kategori tabi'in, maka bertuah betul Imam Maalik dapat berjumpa sahabat Rasulullah. Diantara karya Imam Maalik ini adalah kitab Al-Muatta'. Ada lebih kurang 15 ribu hadith dalamnya. Imam Malik lah yang mula menghimpunkan hadithnya dalam Al-Muatta'. Ini adalah himpunan yang pertama. Kitab Al-Muatta' adalah kitab rujukan oleh hampir semua umat Islam pada ketika itu kerana itulah satu2 nya kitab hadith pada zaman 93 - 179 hijrah yang dihimpun oleh  seorang alim besar  iaitu Imam Malik. Diantara murid Imam Malik adalah Imam Shafie. Dan Imam Shafie ini adalah laksana bintang diantara murid2 beliau yang lain.

No comments: