Thursday, 16 June 2011

Dalam Islam wajib datang untuk Walimatul Urus sahaja

Dalam Islam wajib datang untuk Walimatul Urus sahaja. Selain itu tak wajib. Kalau tak dapat datang, wajib maklumkan dan ketidakhadhiran kita, kita ganti dengan mendoakan. Jemputan pindah rumah, selain pernikahan, tak wajib.

No comments: