Tuesday, 7 June 2011

Istilah2 dalam dunia Islam

Hiwar - Perbincangan / forum
Hiwar Ramadhan - Perbincangan Sepintar Ramadhan
Hiwar Siasi - Perbincangan Politik
Hiwar Iqtisaadi - Perbincangan Ekonomi
Hiwar Amni - Perbincangan tentang keamanan
Hiwar Baladi - Perbincangan mengenai negara
Muhaadathah - Perbincangan percakapan (percakapan harian)
Muzakarah - Majlis ingat mengigati (mencari kebenaran,mencari titik penyamaan,menyatukan idea,forum perdana )
Mujadalah - Perbahasan / Debate (mencari siapa menang siapa kalah)
Mukhasamah - bergaduh / bertelagah(contoh WWF, gunakan tangan kaki )
Munaqasyah - Seminar
Musabaqah - Orang berlumba lari
Mushawarah - Mesyuarat untuk mencari jalan sepakat ( for muslims only)
Muqabalah - Pertemuan/meeting with non-muslims

No comments: