Monday, 13 June 2011

JazaakAllah khoiron

JazaakAllah Khoiron adalah lebih tinggi value daripada terima kasih kerana ianya doa .


Ertinya "Semoga Allah membalas kamu dengan balasan yang lebih baik dari ini.


Ia ada unsur terima kasih dan ia juga doa.

No comments: