Sunday, 5 June 2011

Kenapa Allah menciptakan bulan

Mereka (para sahabat ) bertanya kepada engkau, wahai Muhammad tentang hilal ( الأهله )  iaitu anak bulan atau bulan sabit. Katakanlah : "( Hilal ) bulan sabit itu adalah tanda2 waktu bagi manusia dan (bagi ibadah ) haji........."


Asbaabun Nuzul (sebab turunnya ayat 2 : 189 ) :


Hadith daripada Ibn Abbas : Manusia bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang hilal ia itu anak bulan. Kemudian turunlah ayat ini keterangan tentang apakah gunanya Allah menciptakan bulan.


Katakanlah wahai Muhammad, " Hilal (anak bulan) itu adalah untuk menentukan waktu2 bagi manusia dan untuk menentukan bulan haji.".


Waktu2 bagi manusia termasuk  bermulanya dan akhirnya puasa apabila melihat anak bulan. Dan jika cuaca mendung, maka genaplah hitungan menjadi 30 hari [ Hadith dari Ibn Umar ]


Mawaqiit ( مواقيت ) adalah tempat2 (tanda2) yang ditentukan waktu. Mawaqiit plural daripada mauqit .


( Rujukan : Al-Baqarah 2 : 189 )


(Tafsir Mon 6/6/11)

No comments: