Saturday, 25 June 2011

Kenapa kita kena belajar hadith ?

Kenapa kita kena belajar hadith ? Kenapa kita mempelajari kitab Bulugh-Al-Maram; yang diterangkan dalamnya hadith sahaja ? Kerana kalau kita belajar hadith  kita akan jadi orang yang lebih open minded.

Kalau kita mangambil fiqh al-Akbar sahaja, kita nanti jumud dengan Imam Abu Hanifah sahaja. Ataupun Mushaf Imam Ahmad sahaja; pun tak boleh. 

Ambil semua kitab2 hadith dan pelajari semua. 

Kalau kita nampak hadith yang diamalkan kedua2 Imam Malik dan Imam Syafie, maknanya yang kita amalkanya itu betul, sebab dua orang imam pun mengamalkannya. Kita mengambil dalilnya. Yang dalil ini pun digunapakai oleh dua imam tersebut.


Semua Imam ini (Hanafi, Maalik, Syafie dan Ahmad) mereka berkata, "Jangan Ikut Aku ! Tapi ikutilah dari mana sumber dari mana yang aku ambil.". Bahkan Imam Ahmad bin Hambal pun dengan terang mengatakan " Jangan kamu Ikut Imam Syafie, Jangan Ikut Imam Malik tapi ikut dari mana mereka mengambil sumber pendapat mereka.".


Bagi yang baru memulai belajar, lebih baik mereka mengambil pendapat dari satu daripada 4 Imam mazhab ini tetapi dengan catitan bukan hanya mengikut pendapat tapi harus tahu sumber dia. Contohnya Imam Syafie memerintah berqunut subuh, apa puncanya ? hadithnya?

No comments: