Thursday, 28 July 2011

Aktiviti terpenting dalam bulan Ramadhan

Apa yang terpenting dalam aktiviti Ramadhan ?
  1. Saum atau Siaam (Puasa)
  2. Tilawah Al-Quran/ membaca Al-Quran semuanya termasuk tafsirnya, tadabburnya, memahami Al-Quran tajweed, harfiah
  3. Qiam Ramadhan (bangun di waktu malam untuk beribadah sepanjang bulan Ramadhan)
Ini 3 perkara yang terpenting dari segi ubudiah, iatu ibadah.

Dari segi rohnya pula, menahan dari semua akhlak2 yang tercela sepanjang bulan Ramadhan.

No comments: