Wednesday, 17 August 2011

Empat bulan yang diharamkan oleh Allah


Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab - 4 bulan inilah yang diharamkan umat Islam untuk bermusuh-musuhan.
Dalam bulan2 ini hendaklah kita menjaga akhlak kita, diharamkan kita untuk bermusuh, berperang. Ini bukan hanya di Mekah sahaja, dimana2 sahaja sebagai penghormatan kepada bulan2 yang dimuliakan Allah. Dalam 12 bulan ini ada 4 bulan yang padanya diharamkan oleh Allah berperang, bermusuh-musuhan, bergaduh dan sebagainya. Sesuatu yang negatif, yang membawa kepada perpecahan, haram pada bulan ini. Sebagai bentuk memuliakan bulan ini. Beramakna orang yang bergaduh pada bulan ini masuk kepada perkara bid'ah. Sebab Nabi melarang dia untuk bergaduh. Tarik muka masam pun tak boleh.

No comments: