Tuesday, 1 May 2012

Rujukkan para sahabat tentang tafsir dan sunnah diantara para sahabat


Salah seorang rujukkan para sahabat2 yang lain dalam bidang tafsir adalah Ibn Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas ( sahabat yang didoakan Nabi s.a.w.). Kalau nak tanya tentang tafsir ayat, tanya Ibn Abbas. Pakar sunnah adalah Ibn Umar lepas wafatnya Nabi. 

No comments: