Monday, 18 June 2012

Apa ertinya Ibadah ?

Ibadah dari segi Islam bermakna segala cara yang telah diperintahkan Allah, dan dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. dengan tujuan mendekatkan dirinya kepada Allah dengan mengharapkan keredho'an Nya serta mengharap pahala daripada Nya tanpa menyukutukan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Nya. Lawannya ibadah adalah bid'ah. Ini berbanding dengan pengertian manusia tentang ibadah dimana ibadah adalah apa sahaja yang diyakini oleh pelakunya dapat mendekatkan dirinya kepada Allah dan mengandungi pahala padanya dengan perbuatan tertentu.

No comments: