Sunday, 10 June 2012

Hadith Mutawaatir dan Hadith Aahad


Dalam Islam secara am nya ada 2 hadith, mutawaatir dan aahad . Hadith Aahad adalah hadith yang diriwayatkan oleh individu bukan oleh jamaah sahabat. Hadith mutawaatir yang diriwayatkan oleh semua para sahabat. Contohnya ada Nabi dihadapan kita. Beliau menyampaikan khutbah. Khutbah beliau didengar oleh kita semua. Khutbah itu dipanggil khutbah mutawaatir ; yang semua sahabat mendengar. Kemudian katalah Nabi pergi keluar. Ada salah seorang diantara yang hadir tadi keluar berjumpa Nabi secara individu. Bersembang sesuatu dan masuk balik. Bila masuk kedalam, orang yang berjumpa Nabi secara perseorangan tadi menyampaikan apa yang dia dengar daripada Nabi. Maka itu hadith aahad, hadith bersendirian.

Telah disepakati oleh para Ulama' hadith apabila sesebuah hadith itu diriwayatkan  Bukhari dan Muslim, maka ia adalah mutawaatir. Lain  kalau sekiranya hadith itu daripada Abu Daud, Nasa'i, Termizi, dan sebagainya, kita masih lagi boleh membuat research memastikan samaada ia hadith mutawaatir atau aahad.

No comments: