Monday, 30 July 2012

Terms / Istilah / Mustolah

Terms / Istilah / Mustolah ( work-in progress )

A'raf – kebun2 syurga
Aabid – Orang yang beribadah
Aalimun – Berilmu
Aathar – sesuatu yang disampaikan pada kita oleh sahabat yang disandarkan kepada Nabi (tapi bukan perkataan Nabi)
Ahlus sunnah – logic hanya menyokong dalil
Akad – persetujuan
Akidah – Root/Akar, prinsip yang tidak berubah
Al-Hajj – the only surah with 2x ayat sajdah
Al-Jarh – Kritik
Al-Maktuubah – yang tertulis
Al-Masih – yang diperdebatkan/disembunyikan ( ie Ya'juj wa Ma'juj)
Al-Quran (Nama2) – 1. Al-Quran 2. Al-Kitab, 3. Al-Zikr , 4. Tanziil, 5. Al-Furqon, 6. Nur
Al-Quran (sifat) – Burhan, Mau'izoh (memberi pengajaran), Syifa' (penyembuh), Hudan (penunjuk), Rahmat (pembawa kasih sayang), Mubaarak (penuh keberkatan), Mubin( yang menerangkan) Bushra (pemberi berita), Aziz -(mulia/perkasa), Majeed (terpuji), Bashir (bawa berita gembira) Nazir(bawa peringatan)
Ali bin Abi Talib <> Mu'awiyah Ibn Sufyan
Alimun – Maha berilmu
Allah yarham – mudah2an Allah merahmati
Amal Tolih – perbuatan buruk yang ditolak oleh Allah
Amr – perintah
Amraarun – Lelaki jambu
Aqidah – Bersifat qat'ii, mutlak, harga mati, root, akar
Aqli – orang yang nafikan pada yang ghaib
As-Samaahah – tolak ansur/berlapang dada
Assamhah – bertolak ansur, berlapang dada
Attabdiil – memuji
Baara' (Disloyalty)
Bada'a – yang memulakan, pertama kali
Bakkah – nama lama Mekah
Bid'ah – perbuatan yang tiada contoh
Bir Ali (Zul Hulaifah) – Nama sebenar Zul Hulaifah - Nama Bir Ali adalah cerita orang Syiah.
Bughat – extremist – bab jinayah
Bulughul Maram – Sampai kepada kemuliaan
Dalil Aqli – merujuk kepada Ijma' dan Qias
Dalil Naqli – merujuk kepad Al-Quran dan Sunnah
Darosa – belajar
Fahsya' – keji
Fakir- Tidak memiliki income yang constant.
Fanatik – extreme
Fardhu – totally kena buat
Fasik – kerosak
Fatanah – cerdas & cerdik
Fattaan – suka buat fitnah
Fiqh – kefahaman (bersifat sentiasa berubah/flexible)
Fiqhul hadith – pemahaman tentang sebuah hadith
Fitrah – dengan tuntutan naluri asal manusia
Fujur – dosa
Fuqoha - plural bagi ahli Fiqh
Furu'iyyah – cabang
Ghaasib – mengambil barang asalnya untuk pinjam, kemudiannya tak pulang
Ghadul Basar – Menundukkan pandangan, lower your gaze
Ghairu Mu'akkad – tidak ditekankan
Ghuluw – sifat berlebihan dalam ibadat
Had( singular for hudud) - batasan
Hadaakallah – semoga Allah bagi hidayah
Hadiah- Pemberian kpd seseorang sebagai bentuk penghargaan atas hasil usaha yg diusahakan pada satu perkara. Ia diberikan sesudah usaha dikerjakan. Pemberian tanpa syarat.
Hadith – Berkenaan dengan Rasul ( lebih pada ucapan Nabi)
Hadith (pembahagian ) - 1. sanad (Mausul, munqoti'). 2. Rjaal ( para periwayat hadith a. soduq, b. adil. c. majhul ) 3. Kualiti hadith (a. soheh b. hasan c dhaif d. maudhu')
Hadith Dhaif – 1)mauquf 2)munqotiq
Hadith Mursal – terputus
Hadiyyah – pemberian yang diberi tanda terima kasih setelah berjasa
Hanafiah – lurus (istiqomah, prinsip)
Haramain – 2 tempat yang di haramkan oleh Allah, 2 tanah haram (Mekah dan Madinah)
Harfiah – pelajari makna Al-Quran, word for word, terjemah word for word
Hari2 Tasyrik – 11, 12, 13 Dzulhijjah
Hawarij – Mereka yang keluar dari Mu'awiyah, skrg Ah Bash di Cape Town, Lebanon
Hibah – pemberian secara penuh pada seseorang atau institusi yang mana si pemberi hibah boleh menerima sedikit dari keuntungannya.
Hifzuddin – menjaga agama
Hifzul maal – menjaga harta benda
Hifzunasl – menjaga keturunan
Hiwar -perbincangan
Huruf hijaiyah – Arabic Alphabets – ada 28
I'tiba' – mengambil pendapat dan mengamalkan hukum syariat dengan mengetahui dalil secara jelas.
I'tisam – berpegang tubuh ( Kitab Al-I'tisam)
Ibtidaa' – start
Ideology – Hindu, Buddha, Veda, Trikitaka
Ihsan – beribadat kepada Allah seolah2 kamu melihat Allah
Ihtiyaat – ciri berhati-hati mahzab syafie
Ijma'- bersatunya para Ulama' pd suatu masa & pada suatu masaalah utk cari ketatapan hukum pd satu2 isu yg tdk terdapat dalilnya secara jelas dalam Al_Quran/Sunnah
Ijtihad – hasil drp usaha seseorg dlm menentukan sesuatu hukum pada satu perkara dari dalil2 yang menerangkannya termasuk perkara yang belum ada pada zaman Rasulullah s.a.w.. Ia bersifat pemahaman individu.
Ijtihad – hasil drp usaha seseorg dlm menentukan sesuatu hukum pada satu perkara dari dalil2 yang menerangkannya. Ia bersifat pemahaman individu.
Ikhlas – mengerjakan sesuatu semata-mata untuk mendapat keredhaan Allah
Ikhtiar – pilihan
Ilmu hadith – knowledge tentang hadith, prosedur sampainya hadith kepada kita
Ilmu Hadith <> Mustolahul hadith (deeper)
Imam Hanafi – membahagikan wajib, makruh, harus
Imam2 Mazhab( plu Mazaahib) -
Infaq – diberi secara sukerela
Infaq – Pemberian secara sukerela. Berbeza dgn sodaqah.
Injil – Kitab Nabi Isa – pujian2 pada Allah & beberapa hukum tentang agama yg sifatnya kpd Allah
Irkak - sujud
Isma' – dengar
Ismi'zaz – geli
Isra' – perjalanan waktu malam
Istami' – dengar dan perhati
Istinshaaq – masuk air dalam hidung
Istinthaar – keluar air dari hidung
Ittibaa' – Mengikut dengan ilmu
Jaahil – Sampai kebenaran kepadanya tapi dia tolak kerana ego
Jawaami'ul kallim – himpunan perkataan, suatu ayat yang luas, ringkas tapi mendalam.
Jidal – berbantah2an
Jihad – bersungguh-sungguh
Juluusun Al Intiqaal – duduk rehat sebelum berdiri tegak
Junaah – dosa
Kaafir – menentang(bukan murtad)- menghapus pahala, bukan sahaja non-muslim. Yang lalai dgn keseronokan dunia. Yang ada ciri2 tersebut pun orang kaafir.
Kafir – melawan/membangkang
Kekufuran – menentag ketentuan Allah
Khiifatan – hadhirkan rasa takut
Khilaf – beza pendapat
Kinayah – Kiasan
Lagha – sia-sia
Lahjah – loghat
Maalak – penguasa
Maarij – tempat2 naik
Madhmadhah – kumur2
Mafhum Mukhalafah - kefahaman disebalik kata
Mafhum Mukhalafah <> Mafhum Muwaafaqah
Malik – raja
Matan : “Kala Rasulullah..........”
Mauquf – terhenti (hingga sahabat) – tidak soheh
Mazhab – Aliran. Tidak bersifat mengikat dan sentiasa berkembang
Miskin- Ada income tapi tak cukup.
Mu'akkad – ditekankan
Mu'allaq – tergantung
Mu'amalah – Hubungan Sosial
Mu'awwazatain – 2 surah yang diturunkan sekaligus bila Nabi disihir, untuk melindungi si pembaca (Al-Falaq dan An-Naas)
Mu'jizat Nabi = kelebihan Nabi
Mu'tazilah – kumpulan yang mendahului lojik atas dalil
Mufti – Seseorang yang sentiasa berlapang dada
Mujtahid – orang yang berijtihad
Munqati' – terputus (hingga tabi'in)
Muqaasid Ashari'ah – Tujuan ada peraturan dalam Islam
Mushaqqah - susah
Mustalahul hadeeth – Ilmu/Disiplin yag membahas tentang quality sebuah hadith, dari segi sanad, matan, para periwayat dan sejarah hadith (asbabul wuruud)
Mut'ah (Nikah) – diharamkan sebelum perang Khaibar
Mutaaba'ah – Mengikut dengan ilmu/dengan kekuatan hujjah/beragama dengan cara mengetahui sumber dari setiap yang dilakukan
Nahyun – larangan
Nawaafil (plural for Naafilah) -tambahan
Nusyuz – membangkang
Nuzul Quran – turunnya Al-Quran
Orientalis – orang barat yang mempelajari Islam, tapi bukan orang Islam
Qadarun – ketentuan
Qias – mencari persamaan hukum pada satu hal pada per yg tak dapat dalil padanya yang jelas krn ada beberapa persamaan. Tapi Qias wajib diikuti dengan syarat2 tertentu.
Qital – perang/bunuh
Qunut – tunduk/lama berdiri, sebahagian daripada tuma'ninah/ buat sebelum atau selepas ruku'
Qunut Nazilah – qunut pada zaman Nabi
Ra'is – ketua
Rawatib (plural for Raatibah) – solat2 sunat yang mengiringi solat fardhu
Rayyan – pintu syurga
Riya' – suka dipuji orang
Rububiyah – melampau dalam memuji Nabi
Sakeenah,mawaddah,warahmah – 1.tenang, tenteram, damai 2. penuh kasih sayang, jujur(internal) 3. sayang, zahir (external)
Salaf – dia yang beribadah bersyariat dan beraqidah Rasulullah s.a.w. Dan khalifah Ar-Raashidiin
Salawat – pujian, gelaran tertinggi hanya untuk Nabi Muhammad s.a.w.
Sam'iyyat - wajib diimani tapi haram dipertanyakan
Samaaud dunya – langit dunia
Samaawi – dari langit
Sanad : “An...........An............An”
Siddiq – yang membenarkan
Sifat – Cara
Sifat Solat Nabi- Cara Solat Nabi
Sodaqah- Pemberian sebagai pelengkap kpd zakat yg kurang dikeluarkan.
Sohabiyah – isteri kepada sahabat
Solat Dhuha = Solat Awwabiin (Orang2 yang bertaubat/kembali kepada Allah)
Solat Intizaar – Solat sunat menunggukan Imam naik ke mimbar
Sujud Sahwi diluar solat – takbir, sujud, duduk sujud (solat sunat tak perlu sujud sahwi)
Sunat – bentuk hukum syariat yang berpahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan
Sunnah – Segala yang dilakukan Rasul saw bahkan diamnya Rasul. Merujuk kepada Rasul.
Sunnah <> Bid'ah
Sunnah Muwafaqah(persetujuan) – yang disetuju Rasul
Sunnah tarkiah – sunnah yang ditinggalkan
Syariah – Undang2, kanun
Syi'ah – reference mereka pada imam2 mereka, agama
Ta'asub – Fanatik ( tiada sifat waala' dan baara' dibawah naungan Al-Quran)
Ta'reed - menjauhi sesuatu yang bukan pada hakikat untuk kebaikan
Ta'reed <> Kazib
Ta'riid – ie terlalu mentaariidkan azan – terlalu melagukan azan
Tabli' – menyampaikan
Tadharru' – Tunduk hati
Tafsilii – terperinci
Tafsir – mengulas sesuatu ayat dengan apa yang diingin oleh Allah
Tahalul – menghalalkan diri daripada perkara2 yang ditegahkan atau diharamkan sebelumnya
Tahlil – Laa ilaha illallah
Tajasus – bisik
Tajweed – ilmu yang mempelajari tentang tatacara mambaca Al-Quran sesuai dengan kaedah dan hukum hakam bacaan yang tepat dan benar
Takbir- Allahu Akbar
Takfir – mengkafirkan
Takhrij : “Rawahul Muslim”
Takleed – Mengekur, ikut pada penilaian individu
Takwa – kuat/menjaga. Sentiasa menjaga
Talfiik - membuat hukum baru dengan mengkombinasikan pendapat berbagai mazhab sehingga menjadi hukum sama sekali baruyang tiada seorang pun yang mengatakannya (beza dengan pindah mazhab)
Talfiiq – memilih-milih mahzab/ tukar/menumpang mazhab
Taqaawul – kata2 optimis beri rangsangan
Taqleed – cara beragama dengan mengikuti individu yang dipandang berilmu tanpa mengetahui sumber pengambilan hukum dan apa yang dikerjakan
Taqleed – mengambil pendapat Ulama' tanpa mengetahui dalilnya
Tarjiah – perjumpaan Ulama'
Tasyabbuh – penyerupaan
Tatawwu' – Solat sunat yang berfungsi sebagai tambahan kepada solat fardhu yang dikerjakan
Tathweeb – ucapan penambahan dalam azan waktu subuh iaitu “Assolaatu minannaum” atau bila hujan iaitu “ “Sollu fi rihaalikum”(solat di rumah masing2)
Tauhid<>syiril
Tawassul – perantaraan dengan Al-Quran,nama2 Allah, orang2 alim hidup, amal soleh
Tuma'ninah – hati/jiwa yang tenang/berhenti seketika selepas setiap pergerakan/perbuatan dalam solat
Ujrah- Pemberian kpd seseorang sesuai dgn nilai yang diusahakan.
Ulama' – Jama' (plural) untuk Alim
Ulama' – Jama' (plural) untuk Alim
Ulul Albab – orang yang berilmu
Ummiyyi – tidak mendapat pendidikan formal
Ummul Qura' – Nama asal Mekah
Urf – Kebiasan/Budaya
Uslub – Gaya Bahasa
Wa'ied – ancaman
Waala'- (Loyalty)<>Baara' (Disloyalty)
Wajib – tak buat, dosa
Wakaf – Pemberian secara total kpd individu atau kumpulan yang menjadi hakmilik umat(bukan individu lagi)Sipemberi yang diberi tidak boleh mengambil sebarangan keuntungan
Wakaf – pemilik pertama tak ada hak (total milik masyarakat)
Wuquf/Waqaf – berhenti
Yaghtub – menuduh
Yathrib – nama lama Madinah
Yusrun – mudah
Zabur – Kitab Nabi Daud – hanyalah pujian & beberapa hukum
Zalim – segala tindakan dan perlakuan yang keluar dari tuntutan, syariat samaada dgn hak individu, hak orang lain, hak Allah & Rasul, hak agama bahkan hak diri sendiri
Zatiyah – zatnya

No comments: