Sunday, 24 February 2013

Apa kata Imam Syafie tentang menghadiahkan pahala atau passing pahala ?


Apa kata Imam Syafie tentang menghadiahkan pahala atau passing pahala ?

Dan tiadalah bagi manusia itu melainkan apa2 yang diusahakan ( Surah An-Najm 53:39)

Kita rujuk kepada kitab tafsir Ibnu Kathir. Apa kata Ibnu Kathir ? Sebagaimana tidak dapat ditanggung oleh sesorang akan dosa orang lain, demikian juga tidak akan sampai daripada pahala kecuali apa2 yang diusahakan dirinya sendiri. Dan daripada ayat yang mulia ini, kata Ibnu Kathir, telah mengambil hukum (istinbath hukum) oleh Imam Syafie rahimahullah, “Dan sesiapa sahaja yang mengikutinya, bahawa senya bacaan tidak sampai menghadiahkan pahalanya kepada orang mati kerana ia (membaca tadi) bukan daripada hasil perbuatannya sendiri dan juga bukan usahanya sendiri. Oleh kerana itu, Nabi s.a.w. tidak akan pernah mengsunnahkan kepada umatnya dan tidak pernah Nabi mengsyorkannya dan Nabi juga tidak pernah menasihatkan mereka (berwasiat), samaada dalam bentuk nas (perintah) ataupun dalam persetujuan. Dan tiada pernah sesekali ditemui hal tersebut (hadiahkan pahala) daripada walau seorang daripada sahabat.” Ini fatwa Imam Syafie.
Sehingga ditutup oleh Ibnu Kathir dalam tafsir beliau, “Kalaulah perbuatan ini baik, nescaya mereka lebih mendahalui kita pada melakukannya”.

Jadi, ia jelas dalam Tafsir Ibnu Kathir, Imam Syafie rahimahullah telah menetapkan hukum dan sesiapa yang mengikutinya, bahawa senya bacaan tidak sampai pahalanya untuk dihadiahkan kepada orang yang sudah mati, kerana ianya bukan daripada perbuatannya dan juga bukan daripada hasil usahanya. Oleh sebab itu, tiada pernah sekali-kali disunnahkan oleh Rasulullah s.a.w. umatnya dan tiada pernah Nabi mengsyorkannya dan tiada pernah Nabi mewasiatkannya ataupun menasihatkan untuk melakukannya, samaada dalam bentuk nas(dalil) ataupun dalam bentuk persetujuan.

No comments: