Wednesday, 27 February 2013

Ucapan apabila tersalah membaca Al-Quran

Bila kita tersalah membaca Al-Quran kita ucapkan Subhanallah, bukan Astaghfirullah. Perkataan istighfar itu untuk dosa. Tersalah membaca Al-Quran, sesuatu yang salah, belum berdosa. Sesuatu yang dosa pasti salah. Bila kita tersalah membaca Al-Quran kita ucapkan Subhanallah, bermaksud Allah maha suci daripada kesalahan yang saya lakukan. 

Sesuatu yang membuat kita takjub (sesuatu yang amaze us), juga kita ucapkan Subhanallah.

No comments: