Wednesday, 18 September 2013

Apa itu agama ?


Agama itu adalah cara hidup.  Agama itu daripada bahasa sanskrit.  Daripada perkataan Aa dan gama. Aa bermakna peraturan dan gama bermakna peraturan hidup.  Jadi agama bermakna peraturan hidup. Dalam istilah islam ada dua, Ad-deen dan Milah. Deen bermakna yang diamalkan.  Milah bermakna cara hidup seseorang kepada keyakinan tertentu.

No comments: