Monday, 18 November 2013

Meninggalkan solat subuh

Seseorang yang sengaja meninggalkan solat subuh, setiap langkah pada hari itu bersamaan dengan setiap laknat daripada Allah, malaikat dan makhluk di alam ini.
Jadi kalau lambat pun, solat juga. [Termidhi]

No comments: