Monday, 1 September 2014

Konsep rehat dalam Islam

Di dalam Islam, konsep rehat kita adalah tabaadul a'mal iaitu pergantian pekerjaan dari satu kerja kepada pekerjaan yang lain. Orang islam tidak boleh menyama ertikan rehat dengan orang2 non-muslim. Orang kafir itu memahami rehat itu sebagai enjoy, refresh, tidur berpanjangan, tak ada kerja. 
Ayatnya daripada Surah Insyirah 94:7

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,

No comments: